PO-PÁ 8:30 — 12:30 13:30 — 17:00
SO 9:00 — 11:00Tel.: 565 322 479

Odstoupení od kupní smlouvy

Postup odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Odstoupit od kupní smlouvy můžete do 14 dnů od převzetí zboží. Tato lhůta je určena k tomu, aby jste se v přiměřeném rozsahu seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 • Doporučujeme nás, pro usnadnění komunikace, kontaktovat telefonicky či emailem. Odstoupení od smlouvy nemusíte odůvodňovat.
 • Vzor ,,Odstoupení od kupní smlouvy" naleznete ke stažení níže.
 • Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy, zašlete nám formulář ,,Odstoupení od kupní smlouvy" do 14 dnů od data koupě.
 • Následně je třeba zboží zaslat do 14 dnů na naši prodejnu BurianELEKTRO, případně jej zde můžete předat osobně.
 • Zboží zašlete, nejlépe v originálním obalu, čisté a kompletní, do naší prodejny BurianELEKTRO. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo bankovního účtu pro poukázání kupní ceny. Jeho přijetí Vám potvrdíme písemně na email. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme!
 • Zboží přineste, nejlépe v originálním obalu, čisté a kompletní, do naší prodejny BurianELEKTRO. Naši zaměstnanci s Vámi vypíší protokol a zboží si převezmou.
 • Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží, daňový doklad, fakturu či záruční list, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží. Vyplněné písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvolený způsob vrácení kupní ceny. Nepředložení kteréhokoliv z uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od kupní smlouvy dle zákonných podmínek.
 • Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu Vám mohou být účtovány tzn. strženy z kupní ceny. O této skutečnosti Vás předem informujeme.
 • Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši prodejnu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní/doručovací cestou z důvodu své nadměrné velikosti aj.
 • Částku, plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od Vás přijali. Pokud nabízíme v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, jsme Vám povinni uhradit nejlevnější z nich. Nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv:

 • na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb;
 • dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží;
 • u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit;
 • u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, při porušení jejich původního obalu;
 • a u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik.

Peníze Vám vrátíme:

 • na bankovní účet uvedený ve formuláři ,,Odstoupení od kupní smlouvy";
 • na bankonví účet, v hotovosti na prodejně, dárkovým poukazem;
 • vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte).

Poškozené zboží:

 • Pokud je vrácené zboží poškozeno porušením Vašich povinností (př. nadměrně opotřebené, ušpiněné/znečištěné, poškozené, částečně spotřebované či chybí příslušenství, aj.) jsme oprávněni uplatnit nárok na vynaložené náklady pro uvedení zboží do původního stavu. Vynaložené náklady lze započíst do vracené částky.
 • Pokud zboží zasíláte zpět, zabalte ho do vhodného, nejlépe originálního obalu, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pokud je zboží z Vaší strany špatně zabaleno a vznikne z velké míry poškození či zničení při přepravě, nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě). Uvedení do původního stavu může přesáhnout kupní cenu výrobku a zboží Vám tudíž zašleme zpátky.

Odstoupit od smlouvy můžeme v případě že:

 • se zboží již nevyrábí, nedodává či výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním

V případě, že nastane některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zboží uhradili, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Soubory ke stažení:

 • BurianELEKTRO
Proč jít k nám?
Nenašli jste zboží, které jinde nabízejí? Neváhejte nás kontaktovat!