PO-PÁ 8:30 — 12:30 13:30 — 17:00
SO 9:00 — 11:00Tel.: 565 322 479

Všechny vysloužilé žárovky patří do sběrné nádoby, nikoli do odpadu

Všechny vysloužilé žárovky patří do sběrné nádoby, nikoli do odpadu

  • Do speciální sběrné nádoby mohou spotřebitelé odevzdat všechny druhy úsporných žárovek. Ty se v žádném případě nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče.

  • Recyklační firma spolehlivě roztřídí světelné zdroje na ty, které obsahují rtuť, a na ty ostatní. Většinu surovin, jako například kovy, sklo a plasty, lze znovu využít.

  • Pětina spotřebitelů není schopna rozeznatLED žárovku od úsporné kompaktní zářivky, která obsahuje toxickou rtuť.

LED žárovka nebo zářivka? Všechny typy vysloužilých úsporných žárovek patří do speciální sběrné nádoby. Spotřebitelé totiž těžko poznají, jestli obsahují toxickou rtuť či nikoli.

Vyřazené světelné zdroje do koše nepatří. Nejen kvůli možnému obsahu toxické rtuti, ale i z důvodu recyklace a opětovného využití surovin, ze kterých jsou vyrobeny. Jednotlivé typy žárovek se recyklují různým způsobem, do speciální sběrné nádoby však můžete dát všechny druhy úsporných žárovek – kompaktní a lineární zářivky, výbojky a LED žárovky, recyklační firma se již postará o roztřídění a správné zpracování.

Úsporné světelné zdroje patří mezi elektroodpad, který je třeba ekologicky recyklovat. Zejména zářivky, kompaktní a ty dlouhé lineární, nepatří do běžného odpadu, protože obsahují malé množství toxické rtuti, která musí být bezpečně odebrána. V opačném případě by mohla ohrozit životní prostředí únikem ze skládek směsného komunálního odpadu.
Některé typy světelných zdrojů rtuť sice neobsahují, ale většina spotřebitelů to kvůli podobnému designu není schopna spolehlivě určit. Proto všechny typy žárovek či jiných světelných zdrojů patří do speciálního kontejneru určeného k jejich sběru. Recyklační firma následně spolehlivě roztřídí světelné zdroje na ty, které obsahují rtuť, a na ty ostatní.
Recyklace světelných zdrojů probíhá ve specializovaných recyklačních zařízeních.
Rtuť se následně ze světelných zdrojů vyjme, chemicky stabilizuje a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu. Rtuť již dále recyklovat nelze, což je dáno tzv. Minamatskou úmluvou o rtuti, kterou ratifikovala i Česká republika. Ta své signatáře zavazuje k tomu, aby od využívání rtuti upustili a používali místo ní jiné materiály.
Všechny světelné zdroje lze recyklovat. „Většinu surovin, jako například kovy, sklo a plasty, lze znovu využít. Recyklací je možné využít až 95 % materiálu obsaženého ve světelných zdrojích,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.

Nevyhazujte žárovky mezi ostatní elektrospotřebiče

Vysloužilé zářivky patří výhradně do speciální sběrné nádoby na světelné zdroje. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. Důvodem je jejich křehkost: mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit rtuť do okolí.
Vysloužilé světelné zdroje je možné k recyklaci předat prostřednictvím více než 4400 sběrných míst. „Najdete je ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ shrnuje Zuzana Adamcová.
Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz. Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší sběrné místo také pomocí aplikace „Kam s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.

Soubory ke stažení:

  • C:\fakepath\Nepojmenovaný 1
  • C:\fakepath\Nepojmenovaný 2
Proč jít k nám?
Nenašli jste zboží, které jinde nabízejí? Neváhejte nás kontaktovat!